Tondi Koolituskeskuse lektorid:Lembit Liiker
Lektor alates 1995, Soome Tööturvalisuskeskuse ja SPEK-i atesteeritud koolitaja, Rootsi Ehitustööstusliidu (BI) poolt akrediteeritud koolitaja, Tuleohutusalas koolitaja ,Kvalifitseeritud tule- ja tööohutusspetsialist Tuleohutusspetsialisti kutsetunnistus


Tanel Liiker
Lektor alates 2011, Soome Tööturvalisuskeskuse tunnustatud koolitaja, Soome Tuletõrje Liidu tunnustutatud koolitaja, Rootsi Ehitustööstusliidu (BI) poolt akrediteeritud koolitaja, tööohutusspetsialist 


Kalev Liibert
Lektor alates 2011, Soome Tööturvalisuskeskuse tunnustatud koolitaja, Soome Tuletõrje Liidu tunnustutatud koolitaja, Soome Ehitusliidu (Rakennusliito) endine esindaja Eestis, Rootsi Ehitustööstusliidu (BI) poolt akrediteeritud koolitaja., pikaajaline Soome tööturu infokeskuse konsultant


Tavo Pikkmets
Eurofins poolt tunnustatud märgade ruumide hüdroisolatsiooni paigaldaja koolituse koolitaja alates 2017, Soome elektriohutuskeskuse SETI tunnustatud koolitaja alates 2017, Soome tööohutuskaardi kooltiaja


Jana Ots
Eesti Punane Risti poolt tunnustatud ja tervishoiutöötajate registrisse kantud esmaabi õpetaja.