Vastuugroup.fi - Soomes tegutsevate ettevõtete inforegister

Suomen Tilajavastuu OY uus ärinimi on Vastuu Group OY, mis kuulub viiele suurimale Soome ehitusala liidule: Soome Ehitusettevõtete Liidu (RALA) , Soome Elektri- ja Telekommunikatsiooni Ettevõtete Liidu (STUL), Soome Kinnisvarahaldajate Liidu,  Ehitustööstuse Liidu ja Majaehitustööstuse Liidule. Kustutaja OÜ on Vastuu Group ametlik esindaja Baltimaades.

Usaldusväärne Partner teenus aitab tellijal ja alltöövõtjal mugavalt täita Soome tellija vastutuse seadusest, Soome maksunumbri seadusest ja Soome tööohutusseadusest tulenevate andmete ja tõendite kogumise, säilitamise ja selgitamise kohustust.

31.12.2021 seisuga Usaldusväärne Partner register haldab ja edastab tellijatele üle informatsioon 70 000 Soomes tegutseva ettevõtte kohta.

Usaldusväärne Partner registrist:

- internetipõhine register, mis kogub ja koondab kõigi Soomes ehitus- , kinnisvarahoolduse ja transpordi alal tegutsevate alltöövõtjate andmeid ja töötleb tellijale sobivasse vormi - raportisse;

- raportid on digitaalsed;


- registreeritud ettevõtete andmeid uuendatakse iga kuiselt, nii jõuab Tellijale ja koostööpartnerile võimalikult ajakohane ja usaldusväärne informatsioon alltöövõtjast ettevõtte kohta;


- registreeritud ettevõtet, tellijat või koostööpartnerit teavitatakse koheselt puudulikest andmetest, mis võivad takistada altöövõtulepingu sõlmimist või lepingulise suhte jätkamist tellijaga;


- registriga saavad liituda kõik Soomes tegutsevad Soome, Eestis, Rootsi, Läti, Leedu ja Poola ettevõtted;


- iga liitunud ja registrisse kantud ettevõte võib kasutada 
Usaldusväärse Partneri (Luotettava Kumppani) logo oma turunduskanalites.

Liitumine
Valttikaart

Klienditugi ja esindus Eestis:
Kustutaja OÜ
Tondi Koolituskeskus
Pärnu mnt 142 Tallinn 11317
Telefon:  +372 58 142 142 
e-post:klienditugi[at]vastuugroup.fi