Koolituse informatsioon
Koolitus :Soome teeohutuskaardi koolitus
Valdkond :Tööohutus
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi Koolituskeskus
Sihtrühm :teetöölised, liikluskorraldajad, kaevetehnika operaatorid
Tutvustus :


Soome teetöölise ohutuskaardi  - Teeohutus I koolitus (Tieturva I kortti koulutus)

Liiklus teedel tekitab seal tehtava töö tegijaile olulisi ohte ning teedel töötamine põhjustab omakorda ohtu teistele liiklejatele. Ametlikel teedel (maanteed, tänavad jm üldiseks liiklemiseks kasutatav territoorium) tehtavat tööd klassifitseeritakse ohtlikuks tööks, mida tohib teostada ja  juhtida ainult  kvalifitseeritud isikud.  Ohualas töötamine, teetööde ohutu korraldamine ja juhtimine nõuab töötajatelt ohutusalaseid vajalikke oskusi.
Nende oskuste õpetamiseks ja pädevuse tagamiseks on välja töötatud koolitusprogramm Tieturva 1, mis on teel tehtavate tööde ohutusalane algkoolitus.

Soome Teedevalitsus (Liikennevirasto) nõuab Tieturva I koolitust :
- kõikidelt teel töötavatelt isikutelt, kes tegelevad tee hooldusega
- teekattematerjale vedavatelt autojuhitidelt;
- teetöös kasutatavate masinate ja seadmete juhitidelt, kes sooritavad pikemaajalisi töid;
- teel muud tööd tegevatelt isikutelt
- isikud, kes soovivad osaleda Teeohutus II (Tieturva II) koolitusel

Soome teeohutuskaardi 1 (Tieturva 1) koolitus toimub soome keeles tõlkega eesti keelde ja koolitusmaterjalid on eesti keelsed.


Ajakava:

08.00 Sissejuhatus
10.00 Teel valitsevad ohud ja riskid
10.00 Ohutu liiklemise korraldamine
12.00 Lõuna
12.30 Masinate ja seadmete ohutu juhtimine ja kasutamine
15.15 Valmisolek õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja hädaolukorraks
15.35 Tööohutusalased juhised ehituses
16.30 Kirjalik test
17.15 Vastuste kontroll, koolituspäeva lõpetamine. 

Koolituse toimumise aeg ja maht: 8.00-17.30 (8 h)
Koolituse hind sisaldab õppematerjale, toitlustust ja kaardiväljastustasu!


Registreeritud töötule
Töötukassa koolituskaardiga koolitusel osaleda soovijal palume koolitusele registreerimiseks täita  vorm "Töötuna registreerimine"

Koolituskalender

Kuupäev Koolituse nimetus Linn Keel Hind (+km)