Koolituse informatsioon
Koolitus :Seminar: Ehitusteenuse osutamine Soomes
Valdkond :Teenuse osutamise reeglid Soomes
Korraldaja/Lektori nimi :Tondi Koolituskeskus/Kalev Liibert
Sihtrühm :Firma juhid, projektijuhid, raamatupidajad
Tutvustus :
 Ehitusteenuse osutamine Soomes


EHITUSALA PALGATINGIMUSED SOOMES ALATES 01.04.2021
- Mida on vaja teada ehitusteenuste pakkumise planeerimisel, allhanke teostamisel?- Nõuded allhanketööde teostajale tellija, lähetatud töötajate töö- ja palgatingimuste, sotsiaalkindlustuse, kindlustuse , tööobjekti tööohutuse, töötjate töötervishoiu osas.
- Vajalikud toimingud maksuametis, töötajate maksustamine, püsiv tegevuskoht, tulumaksu-, käibemaksukohuslus, aruanded.

Teenuse planeerimine
Töövõtu aeg, üks mitu objekti
Hind ja palgakulud
Kes teeb tööd - tööjõurent, tööleping, töövõtuleping, FIE

Nõuded alltöövõtu teostajale
Tellijale esitatavad dokumendid - tellija vastutuse seadus, Vastuugroup.fi register, maksunumbriga rinnakaart
Esindaja määramine - volitused, kohustused

Maksustamine, vajalikud toimingud
Registreerimine maksuametis, tulumaksukaart, ettemaksuregister, tuluallikamaks, maksunumber, muud registrid
Püsiv tegevuskoht tulumaksustamise tähenduses, sellest tulenevad kohustused, tulumaks Käibemaksukohuslus.Millal registreerida?

Töötajate lähetamine, tingimused.
Tööload, taotlemine
Kollektiivleping, tööleping , lähetatud töötajate seadusest tulenevad nõuded
Palga määrad, muud lisatasud, puhkuse arvestus, lähetustasud
Lähetatud töötajate sotsiaalkindlustus, E101/A1
Töötervishoiud, tervise kontroll, tervisekaart

Lähetatud töötajate maksustamine
Tulumaksukaardi taotlemine, tulumaksu maksmine.
Aastadeklaratsioon, tulude deklareerimine

Ehitusobjekt
Ehitusobjekti kontrollimine, võimalikud sanktsioonid
Tööohutuse reeglid ehitusobjektil, vajalikud toimingud

Ajakava:
10.00 - 12.00 Loeng
12.00- 12.45 Lõuna ja kohvipaus
12.30-16.00 Loeng, küsimustele vastamine

Koolituse kestvus 7 AH.

Igale osalejale väljastatakse soovi korral tasuta plastikust Soomes nõutav pildiga  rinnakaart !

Lektor Kalev Liibert on Soome Ehitusliidu esindaja Eestis ja Soome Tööturuinfokeskuse endine pikaajaline konsultant.
Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja toitlustust!

Koolituskalender

Kuupäev Koolituse nimetus Linn Keel Hind (+km)